Belenco; 
Kuvars Yüzeyler üretiminde çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, teknolojik , sürekli gelişime inanan, ürün ve hizmetlerinde kaliteye öncelik veren, çevreye duyarlı öncü şirketlerden biri olarak;

 • Süreç yaklaşımı ve risk temelli yönetim anlayışı ile hedeflere ulaşmayı,
 • Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmeyi,
 • Uygunluk Yükümlülüklerini yerine getirmeyi , ürün - Çevre mevzuatına  ve kuruluşun uymayı taahhüt ettiği diğer şartları yerine getirmeyi,
 • Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz etkileri en aza indirmeyi,
 • Enerji ve Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamayı,
 • Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı, yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı, çevresel duyarlılığı arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi,
 • Çevrenin Korunması amacıyla kirliliğin kaynağında oluşumunu azaltmak, tekrar kullanımı etkin kılmak ve geri kazanmak için çalışmalar yapmak,
 • Çevresel etkilerin, yaşam döngüsü içerisinde istem dışı şekilde artmasını önlemek için kontrol edebileceği, etkileyebileceği süreçlerde yaşam döngüsü yaklaşımını kullanmak,
 • Ticari faaliyetlerimizi kuvars, kompozit ve doğal taş  ürün/ürünleri üretimi alanında güvenilir ve kaliteli bir kaynak yönetimi ile  Ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,
 • Dünya Kuvars Yüzey pazarında, etkin ARGE çalışmaları ile Pazar ihtiyaçlarının üzerinde ürün portföyü geliştirerek, müşteri beklentilerin aşacak ürünleri pazara sunmak,
 • Sürdürülebilir müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı,
 • Ürünleri firma güvencesi altında tüketiciye sunmak ve sektörde kalite lideri olmak,
 • Kalite Yönetim Sistemi standardına uymak, yurt içi ve yurt dışı standartlara uygun ürün üretmek , Firma üretim kapasitesini müşteriden ve pazarlama kanallarından gelen talepler doğrultusunda yönlendirmek,
 • Sürekli İyileştirme kültürü ile kaliteyi şartlarına uygunluğu sağlamayı,  çevreyi korumayı ürün kalitesi ve gereksiz kaynakların kullanımını önleyen faaliyetler ile birlikte uygulayan şirket olmayı, çevre performansını arttırmak için kalite ve çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini,
 • TS EN ISO 9001:2015 VE TS EN ISO 14001:2015 Standartlarının gerekliliklerini, tüm çalışanların katılımı ile güncel olarak uygulamayı,

taahhüt eder.

Kalite Yönetim Sistemi Belgesi için tıklayınız.

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi için tıklayınız.

2019 GÜNCEL ÜRÜN KATALOĞUMUZU İNDİRİN