Politikalar

Belenco; kuvars esaslı kompoze taş üretimi alanında öncü, sürdürülebilir kaynak kullanımı ile çevreye duyarlı, ürünlerinde kaliteye öncelik veren, çalışanların gelişimine önem vererek etik değerler doğrultusunda hareket eden, paydaşlarına değer veren, ulusal ve uluslararası yasal şartlara, diğer şartlara ve uygunluk yükümlülüklerine uyan, risk bakış açısı ve hedeflerle süreç yönetimi uygulayan, ilgili taraf ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak çalışmayı taahhüt eden bir kuruluştur. ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği, 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin gerekliliklerini sağlar ve sürekli iyileştirir.  

Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri;

 • Müşteri odaklı, müşteri beklentilerini dikkate alan
 • Sürdürülebilir müşteri memnuniyeti sağlayan
 • Sektörde kalite lideri olmayı hedefleyen
 • Yüksek teknoloji kullanan
 • Çevreye ve topluma saygılı ürün portföyü geliştiren

Çevre Yönetim Sistemi Prensipleri;

 • Çevreyi koruyan, Çevre bilincini arttıran
 • Kirliliği önlemeyi ve kaynağında oluşumunu azaltmayı hedefleyen
 • Doğal kaynakları etkin kullanan
 • Beşikten mezara yaşam döngüsü kurgulayan

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Prensipleri;

 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemek için güvenli, sağlıklı koşulları sağlayan
 • Tehlikeleri ve riskleri ortadan kaldırmak için çalışan
 • Çalışanlarına danışan ve katılımını sağlayan

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Prensipleri;

 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri yöneten
 • Sistematik olarak iyileştiren
 • Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik sağlayan

Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi Prensipleri;

Tedarik zinciri boyunca güvenlik riskleri dikkate alınarak ürün/hizmet güvenliğinin kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Tedarikçilerimizden beklentilerimiz,

 • Yasal gereklilikleri yerine getiren, etik kurallara uyan
 • Ürün ve hizmetlerinde istenen kriterleri sağlayan ve beklentileri karşılayan
 • Ürün ve hizmeti güvenli, zamanında ve eksiksiz ulaştıran
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği anlamında tüm gereklilikleri yerine getiren
 • Topluma ve çevreye duyarlı olan
 • Müşteri memnuniyetine önem veren
 • Çalışanlarına eşit fırsatlar sağlayan,
 • Çocuk işçi, zorla işçi çalıştırmayan

2021 KATALOĞUMUZU İNCELEYİN