Belenco, faaliyetlerini yürütürken iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini amaç edinmiştir. Buna bağlı olarak faaliyette bulunduğu her alanda iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt eder:

  • Tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak,
  • Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek üzere önlem almak,
  • İSG yönetimi ve İSG performansını sürekli iyileştirmek,
  • Hem doğrudan şirket personeli hem de faydalanılan taşeronların İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek,
  • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG politikasını periyodik olarak gözden geçirmek,
  • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere riayet etmek,
  • Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.
2019 GÜNCEL ÜRÜN KATALOĞUMUZU İNDİRİN