PEKER YÜZEY TASARIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY METNİ

[Formda / Yukarıda] beyan ettiğim ve ilerleyen dönemlerde Peker Yüzey Tasarımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) ile paylaşacağım iletişim bilgilerime, Şirket tarafından tanıtım, reklam, kampanya, teklif, promosyon, duyuru, kutlama, anket, çekiliş, yarışma, e-bülten gönderimi ve benzeri pazarlama faaliyetleri kapsamında aşağıda seçtiğim kanallar üzerinden ticari elektronik ileti gönderilmesine ve söz konusu süreçler çerçevesinde kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve pazarlama veri kategorileri ile sınırlı kişisel verilerimin, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine ve Şirket’in hizmet temin ettiği yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik tedarikçilerinize aktarılmasına onay veriyorum.

KATALOĞUMUZU İNCELEYİN